LOKALPLANER

Lokalplaner udarbejdes i COWI PLAN på noden i sidetræet med ikonet de blå pile. Når man trykker på dette ikon tilgås en liste over alle de lokalplaner, der er oprettet i COWI PLAN. På oversigtsiden kan man ligeså oprette en ny lokalplan ved at klikke på knappen Opret lokalplan.

Oprettelse at en ny lokalplan

Når en ny lokalplan oprettes i COWI PLAN sker der ud over selve oprettelsen to ting:

  1. Der oprettes en brugergruppe med samme navn som lokalplanen - denne brugergruppe har rettighed til at se og redigere i lokalplanen på COWI PLAN (se Læse- og skriverettigheder)
  2. Der optettes en mappen i mediearkivet med samme navn som lokalplanen (se Mediearkiv)

Ved selve oprettelse af en ny lokalplan kopieres planskabelonen for lokalplaner ud som en ny node i sidetræet under lokalplaner (de blå pile). Det betyder at alle standardtekster, skrevet i skabelonen automatisk kommer med ved oprettelsen.

VEJLEDNINGER TIL PRODUKTION AF INDHOLD TIL LOKALPLANER

CENTRALE FUNKTIONER I PRODUKTION AF LOKALPLANER