PLANENS DATA - TILLÆG

På fanen "Planens data" udfyldes data relevante for indmelding af planen til Plandata. Det er ligeledes her, at nye rammer tilknyttes det pågældende tillæg og eventuelle aflyste rammer angives.

Planens data er opbygget af i alt FIRE skridt, symboliseret ved et til fire fodspor. Hvert skridt har sin egen fane i modulet, som kan bladres imellem.

Skridt 1: Her markeres hvilke udsagn, der er gældende for tillægget. Disse angivelser reducerer kompleksiteten af datamodellen ved at fjerne irrelevante felter. Eksempelvis fjernes muligheden for at angive en beskrivelse for vindmøller såfremt ikke angivet, at tillægget har rammer tilknyttet, der indeholder bestemmelser for disse.

Skridt 2: Her angives overordnede data for tillægget så som navn og nummer samt datoer.

NB: Tillægsnummer er IKKE en del af plandatas datamodel. Nummeret bruges dog til at sortere tillæggene på tillægsoversigten på ydersiden. Tillæggene sorteres alfabetisk efter dette felt. For at få den korrekte visning skal tildeling af numre til tillæg følge denne konvention: 001, 002, 003 etc.

Skridt 3: Her tilføjes nye rammer til tillægget og aflyste rammer angives. Nye rammer kan tilføjes på forskellige måder:

  • Tilføj ny ramme: Klikkes der på denne knap tilføjes en helt nye ramme til tillægget med unikt planid hentet fra Plandata.
  • Redigér eksisterende ramme: Klikkes der på denne knap kommer der et panel ind fra højre side af skærmen. I dette panel angives hvilke ramme man ønsker at redigere. En redigering af en ramme kan bestå i både redigering af geometri og bestemmelser eller blot en af disse. Under "Vælg eksisterende rammeområde" vælges rammer, der er tilknyttet kommuneplanen. Under "Vælg eksisterende ramme fra øvrige tilllæg" vælges rammer, der er udlagt via kommuneplantilllæg.

Idet en eksisterende ramme er valgt til redigering, bliver rammen (med det originale planid) vist under; Rammer der aflyses ved vedtagelse af tillægget. Samtidigt bliver der lavet en eksakt kopi af rammen (bestemmelser og geometri) dog med et nyt unikt planid. Denne kopi bliver vist under; Rammer der vedtages ved vedtagelse af dette tillæg. I denne kopi er det muligt at ændre den bestemmelse eller geometri man ønsker. Man skal derfor IKKE starte forfra med en helt tom ramme.

NB: Hvis tillægget aflyser flere rammer end der udlægges ved vedtagelse kan dette angives ved at vælge flere rammer fra drop-down'en "Vælg eksisterende rammeområde" eller "Vælg eksisterende ramme fra øvrige tilllæg". Dette gøres ved at holde ctrl ned og markere det ønskede antal rammer. Der bliver dog ikke lavet eksakte kopier af alle rammer man markerer. Efterfølgende skal én ramme vælges til kopiering. Eksempel:

  1. Ramme A, B og C vælges i drop-down.
  2. Når der klikkes "Vælg" vises de valgte rammer i en tabel i panelet.
  3. Ramme A, B og C sættes alle til aflysning.
  4. Den ramme, der efterfølgende vælges vil blive flyttet til toppen af tabellen. Der laves kun en eksakt kopi af den ene markerede ramme.

Ønsker man er lave eksakte kopiere af flere rammer og samtidig aflyse de originale rammer skal rammerne tilføjes ved at klikke på "Redigér eksisterende ramme" flere gange.  

For visuelle eksempler på denne funktion, se video i bunden af denne side.

Skridt 4: Her udfyldes plandata for rammerne tilknyttet tillægget på skridt 3. Datamodellen er indskrænket ved markering af gældende udsagn på skridt 1. Plandata udfyldes inden for følgende kategorier: Anvendelse, Omfang, Udstykning, Miljøklasser og evt. Supplerende bestemmelser.

NB: Data kan kopieres fra en ramme til en anden. Eksempelvis ved at angive at ramme B har identisk anvendelse som ramme A. Hermed forsvinder muligheden for at angive separat anvendelse for ramme B.

Brug "Redigér eksisterende ramme"

NB: Når funktionen "Rediger eksisterende ramme" benyttes, vil der blive oprettet en kopi af den valgte ramme under kommuneplantillægget. Den originale ramme (som vil blive aflyst) har stadig sin oprindelige placering i sidetræet.