OVERSIGTSVISNING AF KOMMUNEPLANTILLÆG

På webvisningen af kommuneplanen kan der opsættes en side, der viser de tillæg som har status "Vedtaget" eller "Forslag". Denne side sættes op i desginet og kan derfor ikke styres af brugerne. Kommuneplantillæggene sorteres i to overordnet kategorier: Kommmuneplantillæg i forslag og vedtagne kommuneplantillæg. I de to kategorier sorteres kommuneplantillæggene efter tillægsnummer. Dette angievs på de individuelle tillæg under "Planens data" skridt 2, eller ved oprettelse af et nyt tillæg i COWI PLAN.

NB: Sorteringen efter tillægsnummer er alfabetisk. Det vil sige at at tillægsnummer 11 vil kommer før tillægsnummer 2 på trods af at dette ikke er tilfældet nummerisk set. Dette kan løses ved at nummerere tillæggene på følgende måde: 001, 002, ... , 010, 011 osv.