OPBYGNING OG VISNING AF ET TILLÆG

I COWI PLAN oprettes et nyt kommuneplantillæg med den opsætning og de standardtekster, der er defineret i planskabelonen. Som noget nyt i COWI PLAN kan der til kommuneplantillæg oprettes undersider. Dette gøres på samme måde som ved oprettelse af undersider til andre plantyper (se Opbygning af en plan). Visningen af tillægget vil derfor have en menu, der gør det muligt at navigere mellem undersiderne. Eventuelle nye og aflyste rammer, vil ligeledes ligge som underside i denne menu. Det bliver derfor muligt at lave relativt lange tillæg og samtidigt er mere overskuelige for læseren. 

Menuen tilhørende kommuneplantillægget er lokaliseret under boksen, der viser henholdsvis relevante datoer samt en angivelse af tillæggets status. Disse kan styles så de passer ind i jeres design for kommuneplanen.