CUSTOM INDHOLD PÅ RAMMER

Custom indhold på en ramme tilføjes på den enkelte ramme under fanen 'indhold'

Tilføj en ny række med 1 spalte

Klik herefter inden for den stiplede linje (hvor baggrunden er mørk) og vælg indholdtypen '01.text' fra listen i pop-boksen.

Klik på tabel-funktionen i text-editoren. Vælg herunder 'Tabel' og angiv antal af rækker og kolonner ved at lade musen svæve henover gitteret.

Tilføj det ønskede indhold og afslut ved at klikke på "Gem og Udgiv".

NB! Custom indhold vil altid blive placeret nederest.

Eksempel: