KOMMUNEPLANTILLÆG

Kommuneplantilllæg udarbejdes i COWI PLAN på noden i sidetræet med ikonet det blåt plus. Når man trykker på dette ikon tilgås en liste over alle de tillæg, der er tilknyttet den nuværende kommuneplan. På oversigtsiden kan man ligeså oprette nye kommuneplantillæg ved at klikke på knappen Opret tillæg.

Oprettelse at nyt kommuneplantillæg

Når et nyt kommuneplantillæg oprettes i COWI PLAN sker der ud over selve oprettelsen to ting:

  1. Der oprettes en brugergruppe med samme navn som kommuneplantillægget - denne brugergruppe har rettighed til at se og redigere i kommuneplantillægget på COWI PLAN (se Læse- og skriverettigheder)
  2. Der optettes en mappen i mediearkivet med samme navn som kommuneplantillægget (se Mediearkiv)

Ved selve oprettelse af et nyt kommuneplantillæg kopieres planskabelonen for tillæg ud som en ny node i sidetræet under kommuneplantillæg (det blå kryds). Det betyder at alle standardtekster, skrevet i skabelonen automatisk kommer med ved oprettelsen.

VEJLEDNINGER TIL PRODUKTION AF INDHOLD PÅ TILLÆG

CENTRALE FUNKTIONER I PRODUKTION AF TILLÆG