VELKOMMEN TIL COWI PLAN-MANUALEN

Manualen er opdelt efter produkt/plantype for at synliggøre vejledning specifikt relevant for den plan, du bruger COWI PLAN til at udarbejde. Mange af vejledningerne vil være ens, idet skrivearbejdet i COWI PLAN overordnet set udføres på samme måde, hvad enten man arbejder på en sektorplan eller et kommuneplantillæg. Dog vil enkelte funktioner være produktspecifikke og derfor beskrevet i dybden under den rette produktkategori. 

VI søger hele tiden at gøre manualen bedre og mere dækkende i forhold til de problemer eller udfordringer I, som brugere af COWI PLAN sidder med. Derfor hører vi gerne fra jer hvis I mener, at et emne ikke er dækket af manualen, eller hvis et emne ikke er tilstrækkeligt dækket - på den måde sikres manualens brugbarhed.

Med venlig hilsen 

COWI PLAN-Supporten